Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 322 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Evaluation of a modified rat model for functional dyspepsia

Liang Qiankun, Yan Yuan, Mao Lanfang, Du Xiaojuan, Liang Jingjing, Liu Junhong, Wang Longde, Li Hongfang

Year : 2018| Volume: 24| Issue : 4 | Page no: 228-235

   This article has been cited by
 
1 Chaihu Shugan San promotes gastric motility in rats with functional dyspepsia by regulating Drp-1-mediated ICC mitophagy
Li Li, Qingling Jia, Xiangxiang Wang, Yujiao Wang, Chenheng Wu, Jun Cong, Jianghong Ling
Pharmaceutical Biology. 2023; 61(1): 249
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effects of Ganoderic Acid A on Gastrointestinal Motility and Brain-Gut Peptide in Rats with Functional Dyspepsia
Wei Yang, Rui Liu, LinHua Zhou, Xiao Chen, YanYan Hu, Muhammad Zia-Ul-Haq
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Effects of Electroacupuncture on Gastrointestinal Motility Function, Pain, and Inflammation via Transient Receptor Potential Vanilloid 1 in a Rat Model after Colonic Anastomoses
Xuelai Zhong, Zhaodi Zhang, Jiaying Li, Dandan Liu, Chao Ma, Guonian Wang, Zhongjie Shi
Disease Markers. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Effect of Kvass on Improving Functional Dyspepsia in Rats
Zhanmei Shao, Jidong Zhong, Yuming Fang, Yongqiang Ma, Xiucai Ye
Computational and Mathematical Methods in Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Hesperidin promotes gastric motility in rats with functional dyspepsia by regulating Drp1-mediated ICC mitophagy
Qingling Jia, Li Li, Xiangxiang Wang, Yujiao Wang, Kailin Jiang, Keming Yang, Jun Cong, Gan Cai, Jianghong Ling
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Investigation of the improving effect of raw and charred hawthorn on functional dyspepsia based on interstitial cells of Cajal
Li Ai, Lilin Zhang, Qi Liang, Yao Tian, Tao Chen, Chunjie Wu
Frontiers in Sustainable Food Systems. 2022; 6
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Changes in intestinal barrier protein expression and intestinal flora in a rat model of visceral hypersensitivity
Li Zhao, Peipei Ren, Miaolei Wang, Jingjing Wang, Xueyun He, Jingyan Gu, Yanyu Lu, Yana Wu, Junhong Liu, Longde Wang, Hongfang Li
Neurogastroenterology & Motility. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The Influence of Stomach Back-Shu and Front-Mu Points on Insular Functional Connectivity in Functional Dyspepsia Rat Models
Yuan Chen, Ying Zhao, Robert Yu-Sheng Tan, Pu-yue Zhang, Tao Long, Yu Shi, Hua-bin Zheng, Mi Liu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Maillard Reaction Products of Stir Fried Hordei Fructus Germinatus Are Important for Its Efficacy in Treating Functional Dyspepsia
Lu Wu, Yan Lai, Ying Wang, Lixia Tan, Lizhen Wen, Huasheng Yang
Journal of Medicinal Food. 2020; 23(4): 420
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article